Dramatherapie is een ervaringsgerichte vaktherapie en maakt gebruik van rollenspellen, improvisatietechnieken en psychodrama technieken. Doel van dramatherapie is psychische, sociale en emotionele problemen op te heffen, te verminderen of te accepteren. Drama is gericht op ervaren, voelen en doen. In spelsituaties kun je inzicht verwerven door te wisselen van rol, stilstaan bij onderliggende emoties en nieuw gedrag uitproberen.

 • Dramatherapie kan onafhankelijk worden geïndiceerd, maar ook in combinatie met een verbale therapie bv cognitieve gedragstherapie.
 • De zelfbeeldmodule is een effectieve module met werkboek en kan individueel en in een groep worden aangeboden. http://www.databankvaktherapie.nl
 • Karin Hilderink is geregistreerd vaktherapeut drama in het register van de FVB en geregistreerd lid van de Vereniging van Schematherapie.

Indicaties voor  dramatherapie en schematherapie (eventueel als aanvulling op psychologische behandeling )

Zelfexpressie en zelfwaardering

 • te lage zelfwaardering, het hebben van een negatief zelfbeeld;
 • moeilijk toegang hebben tot eigen emoties, moeilijk kunnen voelen als in: emoties rationaliseren, ontkennen en/of onderdrukken;
 • problemen in de emotieregulatie, te sterke emotionele reacties, te weinig emotionele reactie waar dat wel gepast is, niet of slecht herkennen van eigen emoties en/of die bij de ander;
 • moeite met onderkennen en aangeven van eigen behoeftes.

Assertiviteit & autonomie

 • eigen grenzen moeilijk kunnen voelen en herkennen;
 • conflict vermijding;
 • moeite hebben met grenzen aangeven en handhaven.

Verwerking & rouw

 • (gevoeld) inzicht krijgen in eigen geschiedenis;
 • stilstaan bij life-events en hierover mogen voelen;
 • herschrijven/ rescripten van situaties waarin eigen behoeftes niet mochten worden gevoeld of geuit.

 

Aanbod:

 • Training Werken aan een realistisch zelfbeeld (groep en individueel aanbod)
 • Schemagerichte dramatherapie
 • Individuele dramatherapie

U kunt een client verwijzen zonder verwijsbrief. Dit heeft als reden dat vaktherapie alleen via aanvullende zorgverzekeraars vergoed wordt. U wordt na beëindiging van de behandeling op de hoogte gesteld van het verloop van de behandeling middels een afsluitingsbrief. Zonodig zal ik in overleg met de client contact opnemen indien er zich die noodzaak voordoet. Ik ben altijd tot overleg bereid.