Dramatherapie is een ervaringsgerichte vaktherapie en maakt gebruik van rollenspellen, improvisatietechnieken en psychodrama technieken. Doel van dramatherapie is psychische, sociale en emotionele problemen op te heffen, te verminderen of te accepteren. Drama is gericht op ervaren, voelen en doen. In spelsituaties kun je inzicht verwerven door te wisselen van rol, stilstaan bij onderliggende emoties en nieuw gedrag uitproberen.

Aanbod:

 • Training Negatief zelfbeeld (individueel of in een groep)
 • Assertiviteitstraining (individueel of in een groep)
 • Schemagerichte dramatherapie
 • Individuele dramatherapie

Indicaties voor  dramatherapie en schematherapie

Zelfexpressie en zelfwaardering

 • te lage zelfwaardering, het hebben van een negatief zelfbeeld;
 • moeilijk toegang hebben tot eigen emoties, moeilijk kunnen voelen als in: emoties rationaliseren, ontkennen en/of onderdrukken;
 • problemen in de emotieregulatie, te sterke emotionele reacties, te weinig emotionele reactie waar dat wel gepast is, niet of slecht herkennen van eigen emoties en/of die bij de ander;
 • moeite met onderkennen en aangeven van eigen behoeftes.

Assertiviteit & autonomie

 • eigen grenzen moeilijk kunnen voelen en herkennen;
 • conflict vermijding;
 • moeite hebben met grenzen aangeven en handhaven.

Verwerking & rouw

 • (gevoeld) inzicht krijgen in eigen geschiedenis;
 • stilstaan bij life-events en hierover mogen voelen;
 • herschrijven/ rescripten van situaties waarin eigen behoeftes niet mochten worden gevoeld of geuit.

U kunt een client verwijzen zonder verwijsbrief. Dit heeft als reden dat vaktherapie alleen via aanvullende zorgverzekeraars vergoed wordt. U wordt na beëindiging van de behandeling op de hoogte gesteld van het verloop van de behandeling middels een afsluitbrief. Zonodig zal ik in overleg met de cliënt contact opnemen indien er zich die noodzaak voordoet.