Tarieven dramatherapie 2020

Let op: per 1 januari 2020 gelden aangepaste tarieven.

 • Een beter zelfbeeld, individueel, zes bijeenkomsten + 2 x 30 minuten vragenlijst en intake  € 420,-
 • Een beter zelfbeeld, groep max vier leden, zes bijeenkomsten van 75 minuten + 2 x 30 minuten vragenlijst en intake € 350,-
 • Assertiviteitstraining, groep max vier leden, vier bijeenkomsten van 90 minuten + intake van 30 minuten € 350,-
 • Individuele assertiviteitstraining is € 70,- per sessie.
 • Schemagerichte dramatherapie individueel   € 75,-
 • Individuele dramatherapie € 70,-

 

Welke zorgverzekeraars vergoeden dramatherapie ? Voor een overzicht van de zorgverzekeraars die in 2014 behandeling door een vaktherapeut vergoeden kunt u terecht op www.fvb.vaktherapie.nl

Ik krijg mijn vaktherapie niet vergoed van mijn zorgverzekeraar, wat kan ik doen?
De beroepsvereniging van uw therapeut aangesloten bij de Federatie van Vaktherapeutische Beroepen, de FVB, neemt geregeld contact op met alle zorgverzekeraars. Dus ook met die van u. Er zijn echter nog steeds zorgverzekeraars die vaktherapie niet vergoeden. U kunt als klant kenbaar maken aan uw zorgverzekeraar, dat u het hier niet mee eens bent. Zorgverzekeraars zijn gevoelig voor de mening van hun klanten. Wij adviseren u om uw mening in een brief kenbaar te maken.

Ik krijg mijn vaktherapie niet vergoed van mijn zorgverzekeraar, waar kan ik nog meer terecht?

 • In sommige gevallen kunt u bij uw gemeente aankloppen voor vergoeding via een PGB of SVB. U heeft altijd de keuze om te kiezen voor gecontracteerde zorg in natura, of om te kiezen voor een eigen therapietraject.
 • In sommige gevallen vergoed het UWV onder de noemer van reïntegratietherapie -traject.
 • Vergoeding via een bijstandsuitkering is mogelijk na een medische verklaring van de huisarts.
 • Vergoeding via de werkgever is in sommige gevallen mogelijk wanneer het arbeidsgerelateerde problematiek betreft.
 • Vergoeding via het noodfonds of armoedefonds, ook hiervoor moet u contact opnemen met uw gemeente.
 • Via de belasting kunt u om teruggave van gemaakte kosten vragen.
 • Tot slot kunnen studenten aan hogescholen en universiteiten therapievergoeding krijgen. Dit kunt u navragen bij de decaan van de opleiding.

Informatie verstrekking klachtenprocedure voor cliënten
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt van  mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan  bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij, indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt, u te
wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van (15 november 2017  Wkkgz-registratie) 2017 is  mijn praktijk bij Quasir/Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil. Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van  mijn praktijk zal gelden vindt u op deze website: http://www.nibig.nl
De geschillenregeling van Zorggeschil zal u in de voorkomende voor een behandeling is een omgeving waarin u zich prettig voelt. Mocht er iets misgaan, dan is het belangrijk te weten dat u ergens terecht kunt met uw onvrede of klacht.

Privacy Policy

Karin Hilderink Praktijk voor dramatherapie en begeleiding hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie klik op onderstaande link.
Download de AVG_privacy_policy_KH.pdf