Assertiviteitstraining individueel of in een groep

Thema’s die aan bod komen zijn:

  1. grenzen aangeven: nee leren zeggen en hulp durven vragen;
  2. je uit leren spreken tegen anderen;
  3. conflicten leren aangaan en oplossen;
  4. om leren gaan met boosheid.

De thema’s worden behandeld door theorie, huiswerkopdrachten en te oefenen in de groep met spelvormen en realistische rollenspelen.

De training omvat vier bijeenkomsten van 90 minuten met intake van 30 minuten.

Kosten zijn individueel: € 420,- en in een groep € 350,- (max 4 personen).