Training      Een nieuw perspectief voor het zelfbeeld

Verbeter je zelfbeeld als je last hebt van een te negatief zelfbeeld.

  • Door het volgen van deze cursus individueel of in een groep leer je hoe je een positief zelfbeeld kan opbouwen en vanuit het positieve zelfbeeld kan gaan handelen. We oefenen in de groep en je krijgt huiswerkopdrachten in een werkboek mee.
  • De cursus bestaat uit een intakegesprek, 6 sessies van 90 minuten in een groep van maximaal zes personen en huiswerkopdrachten.
  • Wil je liever een individueel traject , dan duren de sessies 60 minuten. Om te bepalen of je negatief over jezelf denkt wordt er een vragenlijst afgenomen tijdens het intakegesprek. Na afloop nemen we opnieuw de vragenlijst af om te meten of je vooruit bent gegaan.

Deze cursus is onderzoek op effectiviteit bij mensen met angstklachten- en angststoornis en daar kwam uit naar voren dat deze cursus zeer effectief is (Tijdschrift voor Vaktherapie 2015-4).